آغوش

 

غرورت را کنار بگذار ...
نزدیکم شو ...
مرا در آغوش بکش ...
بگذار گرمای وجودت را به یاد آورم ...
دوباره بگو باز هم بگو که دوستم داری ...
بگذار در آغوشت آرام گیرم ...
بگذار صدای نفس ها و آهنگ صدایت زیباترین ملودی باشد که شنیده ام ...
بگذار چشمان زیبایت را تا ابد به خاطر بسپارم ...
بگذار فقط تو باشی و قلب عاشق من ...
تو باشی و قلب من ، قلبی که با آمدنت زنده اش کردی ...