بغل عاشقانه

 

گاهی اوقات هیچی مثه یه بغل ،
محکم محکم محکم ...
کسی که دوسش داری نمی تونه آرومت کنه ...