گلچین اس ام اس های جدید و متن تبریک سپندارمذگان, متن تبریک سپندارمذگان, پیامک سپندارمذگان, جملاتی برای تبریک سپندارمذگان, اس ام اس روز عشق

اس ام اس جدید تبریک سپندارمذگان, اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه, متن تبریک سپندارمذگان

 

امروز روز سپاسگزاری
از خداوند است
زیرا که عشق را آفرید
تا یادمان باشد
کسی هست برای عاشق بودن
تا با تمام وجود به او بگوییم
"عشق من روزت مبارک"

 

اس ام اس تبریک سپندارمذگان, اس ام اس روز عشق

اس ام اس تبریک سپندارمذگان

 

قلب مهربانت مثلثی را می ماند در دریای عشق ،

مرا در خود کشیدی برمودای من !!! سپندارمذگان مبارک

 

اس ام اس تبریک سپندارمذگان, اس ام اس روز عشق

اس ام اس روز عشق

 

ﻋﺎﺷـﻘﺎنه ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺵ
ﻋﺸـــﻖ
ﻓﻘﻂ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻑ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﻓﻘﻂ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﻋﺎﺷﻖ ڪه ﺑﺎشی
حتی ﺍﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷـم
ﺗــــﻮ  ﻋﺎﺷــــــﻘﺎنه ﺑﺎ منی
ﻋﺸـﻖ یعنی
ﻣــﻦ ﻭ ﺗـــﻮ
ﻣﺎﻭﺭﺍی ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺎصله ها
سپندارمذگان مبارک

 

اس ام اس تبریک سپندارمذگان, اس ام اس روز عشق

پیامک سپندارمذگان

 

عاشقم آنقدر که شک ندارم
در گوشم به جای اذان
نام "تو" را خوانده اند ...
سپندارمذگان مبارک