جدیدترین عکس های سریال تنهایی لیلا 94تصاویر بازیگران سریال تنهایی لیلابازیگران سریال تنهایی لیلاتنهایی لیلاعکس های سریال تنهایی لیلاتصاویر تنهایی لیلاسریال تنهایی لیلاx

تصاویر تنهایی لیلا,بازیگران سریال تنهایی لیلا

 بازیگران سریال تنهایی لیلا

سریال تنهایی لیلا

«تنهایی لیلا» را محمد حسین لطیفی ساخته است. در خلاصه داستان تنهایی لیلا آمده است: محمد پس از زلزله‌ای که در آن همه خانواد‌ه‌اش را از دست داده، متولی امامزاده‌ای شده است. عشق یک دختر او را در شرایط ویژه‌ای قرار می‌دهد، به شکلی که ایمان او در محک امتحان قرار می‌گیرد.