انواع ماسک های خانگی زیبایی مخصوص فصل بهارماسک صورتماسک خانگیپاک کردن چربی و آلودگی پوستدرمان خشکی پوستماسک های خانگی زیباییپاک کردن پوست

ماسک های خانگی زیبایی, درمان خشکی پوست, پاک کردن پوست

 

حال که زمستان و سرمای آن را پشت سر گذاشته ایم، زمان آن فرا رسیده که از ماسک های فصلی و بهاره برای زیبایی بیشتر پوست خود استفاده کنیم.

تخم مرغ که نماد بهار و آغازی دوباره است، در طول قرن های متمادی برای درمان خشکی پوست توسط زنان مورد استفاده قرار گرفته است. تخم مرغ حاوی پروتئین و لسیتین است که یک روان کننده طبیعی برای پوست به حساب می آید. افزودن اندکی خامه ترش به این ترکیب باعث از بین رفتن سلول های مرده پوست نیز می شود.