آموزش جدید ساخت رومیزی های نمدیطرز ساخت رومیزی های نمدیساخت کارهای هنری با فوترآموزش درست کردن رومیزی های نمدیآموزش ساخت رومیزیساخت رومیزی های نمدی

آموزش ساخت رومیزی, طرز ساخت رومیزی های نمدی

آموزش درست کردن رومیزی های نمدی

ساخت رومیزی های نمدی,نحوه درست کردن رومیزی های نمدی

الگوی دلخواهتان را روی کاغذ بکشید با تمام لایه ها

ساخت کارهای هنری با فوتر,آموزش درست کردن رومیزی های نمدی

یک کاغذ نازک روی الگو بگذارید و هر لایه را جداگانه به طور کامل کپی کنید

آموزش درست کردن رومیزی های نمدی, کارهای هنری با فوتر و نمد

آموزش جدید ساخت رومیزی های نمدی

آموزش درست کردن رومیزی های نمدی, کارهای هنری با فوتر و نمد

هر قطعه از الگو را روی نمد با رنگ های مختلف بگذارید و ببرید

طرز ساخت رومیزی های نمدی,درست کردن رومیزی های پارچه ای

تکه های نمد را مطابق الگو روی هم قرار بدهید و با چند قطره چسب بچسبانید

درست کردن رومیزی های پارچه ای,طرز ساخت رومیزی های نمدی

با کوک های ریز و درشت و دندان موشی قطعات را به هم وصل کنید

منبع : aftab92.mihanblog.com