آموزش ساخت گل های کاغذی تزیینی, ساخت گل های کاغذی, ساخت تزیینات جشن تولد, آموزش تصویری ساخت گل های کاغذی, ساخت گل های تزیینی, درست کردن تزیینات جشن تولد, آموزش درست کردن گل های کاغذی

ساخت گل های تزیینی,تزیینات جشن تولد

نحوه درست کردن گل با کاغذ رنگی برای تزیینات متفاوت

آموزش تصویری ساخت گل های کاغذی,ساخت گل های تزیینی

وسایل مورد نیاز برای درست کردن گل های کاغذی

آموزش درست کردن گل های کاغذی,گل های کاغذی تزیینی

کاغذ رنگی ها را روی هم مانند بادبزن تاهای بزرگ بزنید

ساخت گل های کاغذی,آموزش درست کردن گل های کاغذی

به تازدن ادامه بدهید

ساخت تزیینات جشن تولد, آموزش تصویری ساخت گل های کاغذی

آموزش ساخت گل های کاغذی تزیینی

ساخت تزیینات جشن تولد, آموزش تصویری ساخت گل های کاغذی

بعد از اینکه تاها را زدید آن را از وسط تا کنید

تزیینات جشن تولد,درست کردن تزیینات جشن تولد

با نخ وسط کاغذ رنگی را گره بزنید

گل های کاغذی تزیینی, ساخت گل های تزیینی

لبه کار را با مدل های دلخواه برش بزنید

ساخت گل های تزیینی,تزیینات جشن تولد

کاغذ رنگی را شبیه بادبزن باز کنید

آموزش تصویری ساخت گل های کاغذی,ساخت گل های تزیینی

لایه های کاغذ رنگی را باز کنید و به سمت بالا بیاورید

آموزش درست کردن گل های کاغذی,گل های کاغذی تزیینی

همانطور که گفتیم لایه ها را باز کنید

ساخت گل های کاغذی,آموزش درست کردن گل های کاغذی

گل تزیینی ما آماده شده است

ساخت تزیینات جشن تولد, آموزش تصویری ساخت گل های کاغذی

آموزش ساخت گل های کاغذی تزیینی

ساخت تزیینات جشن تولد, آموزش تصویری ساخت گل های کاغذی

با این گل های کاغذی جشن خود را زیباتر کنید