آهنگ های پیشواز محمد علیزاده

 

.: کد پیشواز ایرانسل محمد علیزاده :.

| ارسال کد به 7575 |

 

آلبوم سوپرایز : جز تو ( قطعه 1 ) ، جز تو ( قطعه 2 ) ، این اولین باره ، گریه نکن ، تولد ( خیلی خوشحالم ) ، زیر حرفام میزنم ( قطعه 1 ) ، زیر حرفام میزنم ( قطعه 2 ) ، تو که اینجوری نبودی ، تو جون منی ، دو خط موازی ، بی تو میمیرم ، بی حوصله

 

آلبوم دلت با منه : برگرد ، غم دنیاس ، دل بی تو غم زده ، خیلی برام عزیزه خاطرت ، سرزنش ، تورو میخواستم ، دلت با منه ، شهر باران

 

تک آهنگ ها : جشن رمضان ، حالمو زیبا کن ، خدای احساس ، سراب ( قطعه 1 ) ، سراب ( قطعه 2 ) ، هواتو کردم ( قطعه 1 ) ، هواتو کردم ( قطعه 2 ) ، حس آرامش ( قطعه 1 ) ، حس آرامش ( قطعه 2 ) ، با اینکه تنهایی

 

آلبوم سوپرایز :

 

نام آهنگ کد آهنگ خواننده آهنگ قیمت اعتبار
جز تو ( قطعه 1 ) 3311680 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
جز تو ( قطعه 2 ) 3311689 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
این اولین باره 3311688 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
گریه نکن 3311681 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
تولد ( خیلی خوشحالم ) 3311690 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
زیر حرفام میزنم ( قطعه 1 ) 3311685 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
زیر حرفام میزنم ( قطعه 2 ) 3311686 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
تو که اینجوری نبودی 3311684 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
تو جون منی 3311683 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
دو خط موازی 3311691 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
بی تو میمیرم 3311687 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
بی حوصله 3311682 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز

 

آلبوم دلت با منه :

 

نام آهنگ کد آهنگ خواننده آهنگ قیمت اعتبار
برگرد 3315491 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
غم دنیاس 3315495 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
دل بی تو غم زده 3315493 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
خیلی برام عزیزه خاطرت 3315495 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
سرزنش 3315494 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
تورو میخواستم 3315507 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
دلت با منه 3315496 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
شهر باران 3315497 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز

 

تک آهنگ ها :

 

نام آهنگ کد آهنگ خواننده آهنگ قیمت اعتبار
جشن رمضان 2211693 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
حالمو زیبا کن 2211387 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
خدای احساس 221719 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
سراب ( قطعه 1 ) 2211431 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
سراب ( قطعه 2 ) 2211432 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
هواتو کردم ( قطعه 1 ) 2212092 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
هواتو کردم ( قطعه 2 ) 2212093 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
حس آرامش ( قطعه 1 ) 3315985 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
حس آرامش ( قطعه 2 ) 3315986 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
با اینکه تنهایی 2212118 محمد علیزاده ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز