آواهای انتظار سالار عقیلی | همراه اول

 

.:: آواهای انتظار سالار عقیلی | همراه اول ::.

برای فعال سازی کد آوای انتظار موردنظر خود را به 8989 ارسال کنید

 

نام آوای انتظار کد فعالسازی اثری از قیمت اعتبار
تصنیف بدرود (3) 37755 سالار عقیلی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
تصنیف بدرود (۴) 37756 سالار عقیلی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
دلنواز 43469 سالار عقیلی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
یار مست 43470 سالار عقیلی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
جان و جهان 43472 سالار عقیلی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
همدلی 43473 سالار عقیلی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
کاروان مست 43474 سالار عقیلی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
رهایی 43475 سالار عقیلی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
گذار 43477 سالار عقیلی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
تو مرو 43478 سالار عقیلی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز