اس ام اس عاشقانه تیرماه 94اس ام اس عاشقانه دوستت دارماس ام اس عاشقانه زیبااس ام اس عاشقانه 2015اس ام اس عاشقانه جدیداس ام اس عاشقانه غمگیناس ام اس عاشقانه دوست داشتن

اس ام اس عاشقانه تیرماه 94

 

اس ام اس عاشقانه تیرماه 94
sms love

من شعر نگفتم که تو را گریه بگیرد
بگذار بخشکد به درک طبع روانم

اس ام اس عاشقانه تیرماه 94
sms love

این خاصیت عشق است
باید بلدت باشم
سخت است
ولی باید در جزر و مدت باشم

اس ام اس عاشقانه تیرماه 94
sms love

من
معنیه تمام واژه های عاشقانه را
در ناز چشمان تو یافتم

اس ام اس عاشقانه تیرماه 94
sms love

بى رحمى را بلد نیستم
اما حواست را جمع کن
استعدادم در یادگیرى فوق العادست

اس ام اس عاشقانه تیرماه 94
sms love

لحظه هایم مال تو
به قیمت صفر تومن
همین که تو کنار من باشی
خوشبخت ترین انسانم

اس ام اس عاشقانه تیرماه 94
sms love

غم گین ترین درد مرگ نیست
دلبستگی به کسی است که بدانی هست
اما اجازه ی بودن در کنارش را نداری

اس ام اس عاشقانه تیرماه 94
sms love

عشق یعنی
وقت بی حوصلگی، حوصله منُ داشته باشه

اس ام اس عاشقانه تیرماه 94
sms love

قهوه تلخ هم طعم عسل میدهد
اگر آنطرف میز تو باشی

اس ام اس عاشقانه تیرماه 94
sms love

تو باشی، خرداد پایان بهار نیست
آغاز دوست داشتن است

اس ام اس عاشقانه تیرماه 94
sms love

آنگونه دوستش بدار
که انگار در او
همه ی معشوق های جهان گرد هم آمده اند

اس ام اس عاشقانه تیرماه 94
sms love

دلم احساس غم دارد
در این انبوه ویرانی
کمی تا قسمتی ابری
و شاید باز بارانی

اس ام اس عاشقانه تیرماه 94
sms love

عاشقی
راه رفتن کنار توست وقتی تمام قرارهای دنیا دیر شده

اس ام اس عاشقانه تیرماه 94
sms love

ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ ﻣﺸﻬﺪ ﭼﻘﺪر راه اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ : آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ (ع)

دسته بندی : اس ام اس عاشقانه