اس ام اس غمگین عاشقانه

 

اس ام اس غمگین عاشقانه
sms sadسخت است ببازی تمام احساس پاکت را
و هنوز نفهمیده باشی
اصلا دوستت داشت؟


اس ام اس غمگین جدایی
sms sadاگر امشب از حوالی دلم گذشتی
آهسته ردشو، دلتنگی را با هزار بدبختی خواباندم


اس ام اس غمگین 93
sms sadبه سلامتی کسی که حرفای ناگفته زیادی تو دلشه
اما پای حرف بقیه میشینه


اس ام اس غمگین عاشقانه
sms sadکاش در تکرار شدنم دلت با من باشد
نه در تکرار نشدنم


اس ام اس غمگین تنهایی
sms sadمی خواهم به حرف هایت گوش دهم عزیز
چشم هایت نمی گذارند


اس ام اس غمگین و دلشکسته
sms sadشده ام شنبه
همه میخواهند از من شروع کنند ترک کردن را


جملات غمگین زیبا
sms sadتنها چیز با کیفیت توی زندیگمون ”درد” بود
که هرقدر کشیدیم پاره نشد


اس ام اس غمگین آذر 93
sms sadﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ
ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﺁﻥ ﺩﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ
ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﻭﺍﺭ ﺩﻭﺭ ﺩﻟﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻋﺰﯾﺰﮐﻢ
ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ “ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺎﺭﺕ” ﺍﺳﺖ
ﺍﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ “ﺯﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺖ” ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻦ
راه که میروی عقب می مانم
نه برای اینکه نخواهم با تو هم قدم باشم
میخواهم پا جای پاهایت بگذارم
میخواهم رد پایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد
تو تماما برای منی


اس ام اس غمگین مرگ
sms sadعاشقم گرنیستی نفرت بورز
بی تفاوت بودنت هر لحظه آبم میکند


اس ام اس غمگین سیگار
sms sadدل ما که شکست
هیشکی صداشو نشنید
آره رفیق
دل مرد بی صدا میشکنه


پیامک غمگین جدید
sms sadمرا کم دوست داشته باش
اما همیشه دوست داشته باش
این وزن آواز من است:
عشقی که گرم و شدید است
زود میسوزد و خاموش میشود
من سرمای تورا نمیخواهم
و نه ضعف یا گستاخی ات را
عشقی که دیر بیاید، شتابی ندارد
گویی که برای همه ی عمر وقت دارد
مرا کم دوست داشته باش
اما همیشه دوست داشته باش
این وزن آواز من است:
اگر مرا بسیار دوست بداری
شاید حس تو صادقانه نباشد
کمتر دوستم بدار
تا عشقت ناگهان به پایان نرسد
من به کم هم قانعم
و اگر عشق تو اندک، اما صادقانه باشد من راضی ام
دوستی پایدارتر از هر چیزی بالاتر است
مرا کم دوست داشته باش
اما همیشه دوست داشته باش


پیامک غمگین عاشقانه
sms sadﻫﻤﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﻨﯽ ﺗﻮ
ﻏﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻏﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻦ ﺍﺯﺕ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭﻡ
ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺭﺩ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ


پیامک غمگین جدایی
sms sadدلم عجیب تنگ شده
برای لحظه هایی که دلت عجیب برایم تنگ میشد


جملات غمگین با عکس
sms sadاحساس سنگ خارا نیست
که همینطور بماند و بماند
احساس مثل شاپرک مثل عطر می پرد
درست تو همان روزهایی که دوستت دارم
دوستم داشته باش
بترس از دلی که دارد پرپر میشود
برای یکبار فقط برای یکبار
مرا در اندوه مبهم یک دروغ شناور کن
آرام سر بگوش من بگذار
و بگو دوستت دارم


دسته بندی : اس ام اس غمگین

 

منبع : اس ام اس غمگین سری 4