اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94سخنان بزرگانمتن فلسفیجملات آموزندهاس ام اس فلسفیجملات قصارپیامک های فلسفی جدیدجملات قصار بزرگانجملات پندآموز

اس ام اس فلسفی, جملات قصار بزرگان

 از عقابی پرسیدند:
آیا ترس به زمین افتادن را نداری؟
عقاب لبخند زد و گفت :
من انسان نیستم که با کمی به بلندی رفتن تکبر کنم!
من در اوج بلندی نگاهم همیشه به زمین است ...

 

•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••

 

امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم

که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند

 

•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••

 

کسی که شخصیتش برای خودش محترم است
با گناه کردن به آن توهین نمی کند

 

•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••

 

بهترین آرایش ها در زندگی :
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

 

•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••


مشکل جوامع امروز این است که
به جای اینکه دانش آموزان را مشتاق به یادگیری کنیم
مجبور به یادگیری میکنیم


•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••


از لباس کهنه ات خجالت نکش...
از افکار کهنه ات شرمنده باش...

 

•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••


هیچگاه نمی توانید یک اشتباه را دوبار مرتکب شوید
چرا که بار دوم دیگر آن یک اشتباه نیست بلکه یک "انتخاب" است

 

•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••


همیشه براى فرداى بهتر تلاش میکنیم ولى وقتى فردا میاد به فردا بهترى مى اندیشیم...!
پس بگذار امروز بهترى داشته باشیم!

 

•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••


این دیگر چه معمایی است که
هیچکس مرا درک نمیکند ولی همگان مرا می پذیرند

 

•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••


یکی از بازی های محبوب هموطن هامون بازی با آبروی مردمه


•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••


مشکل دنیا این است که احمق ها کاملا به خود یقین دارند
در حالی که دانایان سرشار از شک و تردید اند


•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••


با هر رفتنی اشک نریز
و با هر امدنی لبخند نزن
شاید انکه رفته باز گردد و شاید انکه امده برود
انقدر محکم و مقتدر باش که با بنیان سست محبت ها و بی مهری ها نلرزی...


•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••

گذشت عمر دست تو نیست
اما نحوه ی گذشت ان کاملا به تو بستگی دارد


•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••


کسی که بیشتر میداند معمولا همان کسی است که بیشتر سکوت میکند !

 

•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••

بشر تنها آفریده ای است که نمی خواهد آن باشد که هست

 

•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••


و هرگز دست های ما بی گناه نبود ..
در ترکیبی که ساختیم و گفتیم "تقدیر" بود

 

•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••

 

به آنچه که ما را با برخی از انسان ها وابسته میکند نام عشق ندهیم

 

•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••


هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند
اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

 

•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••

 

ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺳﺖ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﯿﺲ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ

 

•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••


چقدر احمقانه است
برای فهمیدن حقیقت از طنابی بالا بروی که از دروغ بافته شده...

 

•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••


ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند

 

•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••


نصف اشباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم ، احساس می کنیم
و وقتی باید احساس کنیم ، فکر می کنیم

 

•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••

زندگی مثل سیگار است...
روشن که شد بکشی یا نکشی تا انتها میسوزد...


•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••


کسی که کاری نمیکند "اشتباه نمیکند" ...
و کسی که اشتباه نمیکند "چیزی یاد نمیگیرد" ...

 

•••••• اس ام اس های فلسفی و جملات پندآموز 94 ••••••


درجواب ابلهان آنقدر خاموش نمانید که بگویند
دیدید؟ حرف حساب جواب ندارد !