آواهای انتظار آلبوم تصمیم علی لهراسبی

 

.: کد آوای انتظار آلبوم تصمیم علی لهراسبی :.

| ارسال کد به 8989 |

 

آهنگ ها : چشمامو میبندم ، حرفای نگفته ، خوب فکر کن ، تصمیم ، بازم دوباره ، قلبم ، راهرو ، بارون ، صدام کن ، راه شمالی ، رویا ، عذاب دوست داشتن ۱ ، عذاب دوست داشتن ۲ ، عطر نرگس

 

کد آهنگ نام آهنگ خواننده آهنگ قیمت اعتبار
۳۰۶۵۹ چشمامو میبندم علی لهراسبی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
۳۰۶۶۰ حرفای نگفته علی لهراسبی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
۳۰۶۶۱ خوب فکر کن علی لهراسبی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
۳۰۶۶۲ تصمیم علی لهراسبی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
۳۰۶۶۳ بازم دوباره علی لهراسبی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
۳۰۶۶۴ قلبم علی لهراسبی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
۳۰۶۶۵ راهرو علی لهراسبی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
۳۰۶۶۶ بارون علی لهراسبی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
۳۰۶۶۷ صدام کن علی لهراسبی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
۳۰۶۶۸ راه شمالی علی لهراسبی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
۳۰۶۶۹ رویا علی لهراسبی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
۳۰۲۰۹ عذاب دوست داشتن ۱ علی لهراسبی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
۳۰۲۱۰ عذاب دوست داشتن ۲ علی لهراسبی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز
۳۰۵۲۶ عطر نرگس علی لهراسبی ٣٠٠٠ ریال ٣٠ روز