دانلود مداحی روحی از باسم کربلایی با لینک مستقیم + متن نوحه

شاعران: سید عبدالخالق محنه، بشیر الکربلایی

.: این نوحه به عربی و فارسی خوانده شده پیشنهاد میکنم دانلود کنید :.

 

دانلود مداحی روحی از باسم کربلایی

 

متن نوحه روحی از باسم کربلایی:

روحی ... مشتاقة وبعید الدرب ... روحی
والینتظر لیلة صعب ... روحی
واحبابی بدیار الغرب ... روحی

یاجرح عاش بدلیلی ما ترکنی
ولا نسانی ..... ولا نسیتة
للبقیع ابعث سلامی والمدامع
یازمانی ..... ولا نسیتة
ولله لو عمری کَضیتة حسرة حسرة
ماکفانی ..... ولا نسیتة
شمعة ... ولو اشعل بکَبر الحسن .... شمعة
انة اشتعل طول الزمن .... شمعة
یم کَبرة خلیت القلب .... روحی

روحی ... مشتاقة وبعید الدرب ... روحی
والینتظر لیلة صعب ... روحی
واحبابی بدیار الغرب ... روحی

خاک غربت بر سر من دیده گریان سینه سوزان دل فکارم
شد حرم ویرانه یک سر زین مصیبت درد و محنت بی قرارم
بی حرم گل های زهرا آه و افغان از غم آن سوگوارم
یا رب بیت ولا ویران شده یا رب
دل ها همه نالان شده یا رب
خونین دل قرآن شده یا رب

روحی ... مشتاقة وبعید الدرب ... روحی
والینتظر لیلة صعب ... روحی
واحبابی بدیار الغرب ... روحی

للبقیع الیمشی یشعر بالظلامة
والمصایب .... عالائمة
یکشف اصحاب الظلالة ویا حقدھم
ھالنواصب .... عالائمة
یاوکت یجمعنة یمھم والمأتم
والمواکب ....عالائمة
یمتة .... نوصلھم وندمی الصدر .... یمتة
لکل واحد نشید کَبر ..... یمتة
غایبنة یرجع عن قرب .... روحی

روحی ... مشتاقة وبعید الدرب ... روحی
والینتظر لیلة صعب ... روحی
واحبابی بدیار الغرب ... روحی

بار دیگر از سقیفه در مدینه دست کینه گشته پیدا
این همان دستی ست که می زد ضرب سیلی کرده نیلی روی زهرا
این همان دستی ست که می زد ظالمانه تازیانه هل اتی را
یا رب غرق عزا شد نه فلک یا رب
بر زخم حیدر زد نمک یا رب
یاس علی را زد کتک 

روحی ... مشتاقة وبعید الدرب ... روحی
والینتظر لیلة صعب ... روحی
واحبابی بدیار الغرب ... روحی

لیلة الغربة طویلة وانتظرنة
وانتظرنة ... ھا یاروحی
شوفت الاحباب صارت صعبة صعبة
ماکَدرنة ... ھا یروحی
انظر کَبور الایمة ھدموھا
مل صبرنة .. ھا یروحی
غربة ... والعایش بغربة یحن ... غربة
طبع الفکَد اھلة یون .....غربة
والفاکَد یعیش برعب.... روحی

روحی ... مشتاقة وبعید الدرب ... روحی
والینتظر لیلة صعب ... روحی
واحبابی بدیار الغرب ... روحی

افتخارم این شعارم جان فدای خاک پای اهل بیتم
حیدری ام حیدری ام مبتلای روضه های اهل بیتم
خون من باشد حلال خون حیدر من گدای اهل بیتم
یا رب من فاطمی ام حیدری یا رب
دارم مدال نوکری یا رب
مرا مدینه می بری

روحی ... مشتاقة وبعید الدرب ... روحی
والینتظر لیلة صعب ... روحی
واحبابی بدیار الغرب ... روحی

یم علی السجاد وابنة انظر الطف
والحرایر ..... والیتامة
اسمع اصوات العطاشى والثکالة
بلایة ناصر .... والیتامة
اسمع بزینب تنای یابو فاضل
قلبی حایر ..... والیتامة
زینب .... نادت یشیال العلم .... زینب
بس العلیل وی الحرم .... زینب
وانظر عضیدک عالترب ... روحی

روحی ... مشتاقة وبعید الدرب ... روحی
والینتظر لیلة صعب ... روحی
واحبابی بدیار الغرب ... روحی

اسمع الزھرة الزجیة من تنادی
کل مسیة .... یاھضیمة
من یواسینی یاشیعة بھالمصیبة
بھالرزیة ..... یاھضیمة
من بقیع اتعنة مرة ومرة یم
الغاضریة ..... یاھضیمة
انحب... تبقى المدامع ھاملة .... انحب
بین البقیع وکربلة .... انحب
عالمشرعة دمعی یصب .... روحی

 

دریافت