سخنان بنجامین فرانکلین, سخنان زیبا و آموزنده بنجامین فرانکلین, جملات قصار, جملات حکیمانه, مطالب آموزنده, سخنان زیبای بزرگان دنیا, بنجامین فرانکلین کیست, سخنان بزرگان

 

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

فقیر برای سیر کردن شکمش در عذاب است
و ثروتمند برای معالجه ناراحتی
بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

 زندگی راستین شما زمانی است که کاری برای کسی انجام دهید
که توان جبران محبت شما را نداشته باشد
بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

 فراموش نکنید که نه تنها باید سخن درست را در جای درست بیان کنید
بلکه دشوار‌تر آن است که در جایی وسوسه انگیز
جلوی زبان خویش را بگیرید و سخن نادرستی نگویید
بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

دهان خردمند در قلب اوست
بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

 اگر انسان، سرمایه‌اش را در مغزش بگذارد، نه در کیف پولش
هیچ کس نمی‌تواند آن را از او برباید
بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

 خردمند کیست؟
کسی که از همه می‌آموزد
بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

 سحرخیزی یک گنج است
بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

اگر آدمی بتواند نیمی از آرزوهای خود را برآورده سازد
دو برابر بر گرفتاری هایش می افزاید
بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

 دارایی آن نیست که داری
بلکه چیزی است که با آن خوش باشی
بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

دشمنان خود را دوست بدارید
چرا که آنها موارد ناتوانی ‌تان را به شما می‌ گویند
بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

 برای پیدا کردن عیب های یک دختر
از او در نزد دوستانش تعریف کنید
بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

 تنبلی آنقدر آهسته راه می رود
که فقر و خواری برای رسیدن به آن دچار مشکل نمی شوند
بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

  چه کسی توانگر است؟
کسی که به سهم خود خرسند باشد
بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

 چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست می کند
اگر همه غیر از خودم کور بودند
من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم و نه به مبل عالی
بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

 وقتی شما نسبت به دیگران مهربان هستید
بدین معناست که نسبت به خودتان مهربانترید
بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

 پنبه را از آتش و جوان را از قمار دور نگه دارید
بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

 از هزینه های کوچک و غیر ضروری دوری کن
زیرا یک سوراخ کوچک موجب غرق شدن یک کشتی بزرگ می شود
بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

 رشته محکم سیم موفق می شود
و ضربات پی در پی تبر کوچک درخت کهن را از پای در می آورد
بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

 بی نظمی در کار بدتر از بی خبری از آن است
در کار های زندگی باید به خود اعتماد داشت و بس
بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

در زیر خاک به قدر کافی زمان برای خوابیدن داریم
اگر زمان گرانبهاترین چیزهاست، بیهوده صرف کردن آن بدترین کارهاست
زیرا زمانی که از دست رفت دیگر باز نخواهد گشت
هیچ وقت به گمان آنکه زمان کافی دارید، ننشینید
در عمل خواهید دید که همیشه زمان، کوتاه و ناچیز است
بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

 اگر به شما عشق ورزیده می شود
عشق بورزید و شایسته این عشق باشید
بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

 نیکی مقدس ترین وظیفه انسان است
بویژه به کسانی که روزی از آنها بدی دیده است
بنجامین فرانکلین

سخنان بنجامین فرانکلین
Remarks by Benjamin Franklin

 انسان می تواند دو دقیقه بدون هوا، دو هفته بدون آب
سه هفته بدون غذا و یک عمر بدون پول زندگی کند
ولی نمی تواند یک لحظه بدون اندیشه و فکر زندگی کند
بنجامین فرانکلین

دسته بندی : سخنان بزرگان