سخنان دیل کارنگی, جملات حکیمانه دیل کارنگی, اس ام اس سخنان دیل کارنگی, دانلود کتاب جملات قصار دیل کارنگی, دانلود جملات قصار دیل کارنگی, سخنان زیبا و آموزنده دیل کارنگی

سخنان دیل کارنگی

 

سخنان دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieحتما کاری را انجام بدهید که از آن میترسید
این امن ترین روشی است
که تاکنون برای چیرگی بر ترس کشف شده است
دیل کارنگی


سخنان زیبا و آموزنده دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieموثرترین عوامل استراحت و تفریح
همانا ایمان صحیح به دین و خواب و موسیقی و خنده است
دیل کارنگی


جملات دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieهمواره دیگران را تشویق کنید
خطاهایشان را کوچک
و کاری را که می‌خواهید انجام دهند آسان نشان دهید
دیل کارنگی


سخنان کوتاه دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieبا دیگران بخند نه بر دیگران
دیل کارنگی


سخنان حکیمانه دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieدیگران را همانگونه که هستند بپذیرید
دیل کارنگی


سخنان دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieبرای رسیدن به آرامش
باید دری آهنی بر روی گذشته و آینده کشید
و تنها به زمان حال اندیشید
دیل کارنگی


سخنان ناب دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieاگر می‌بینی کسی به روی تو لبخند نمی‌زند
علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو کن
دیل کارنگی


سخنان دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieهنر گوش دادن را فراگیرید
فرصت‌ها گاهی به آهستگی در می‌زنند
دیل کارنگی


جملات قصار دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieتا می‌توانید دوستان صمیمی برای خود انتخاب کنید
و بدانید که هرچه بیشتر دوست بیابید
در زندگی موفق تر هستید
دیل کارنگی


سخنان دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieاگر طلب دشمن هستی
خود را از دوستانت برتر بدان
ولی اگر دوست می‌خواهی
بگذار دوستانت خود را از تو برتر بدانند
دیل کارنگی


جملات زیبای دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieشما می توانید در طی دو ماه
با توجه کردن به دیگران دوستان بیشتری پیدا کنید
تا اینکه در عرض دو سال بخواهید توجه دیگران را به خود جلب کنید
دیل کارنگی


سخنان دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieبرای زندگی فکر کنید ولی غصه نخورید
دیل کارنگی


جملات کوتاه دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieتبسم خرجی ندارد ولی سود بسیاری  دارد
دیل کارنگی


سخنان دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieهمیشه از مباحثه دوری کنید
همانطور که از مار زنگی و زلزله فرار می‌کنید
به هیچ کس با صراحت نباید گفت که اشتباه می‌کنید
دیل کارنگی


جملات حکیمانه دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieفکر خوب معمار و آفریننده است
دیل کارنگی


سخنان دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieمرور زمان به خودی خود
بسیاری از نگرانی ها را از بین می برد
دیل کارنگی


جملات قصار از دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieچاپلوسی هم گوینده و هم شنونده را فاسد می کند
دیل کارنگی


سخنان دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieنگذار موریانه نگرانی، بنای زندگیت را واژگون کند
دیل کارنگی


جملات کوتاه از دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieراه نفوذ در دیگران، دانستن آرزوهایشان است
دیل کارنگی


سخنان دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieعزت و جلال مردان بزرگ
از طرز رفتارشان با مردان کوچک آشکار می شود
دیل کارنگی


جملات زیبا دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieعده بسیار کمی از مردم، سرزنشهای مفید را
به تعریف های دروغین که از ایشان بعمل می آید، ترجیح میدهند
دیل کارنگی


سخنان دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieموفقیت در آرزوها نسبت مستقیم با قدرت اراده ی ما دارد
دیل کارنگی


دانلود جملات قصار دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieزندگی یعنی هر روز و هر ساعت را زیستن
دیل کارنگی


سخنان دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieما به این دلیل خسته میشویم که
احساساتمان موجب تولید فشارهای عصبی در بدنمان می شود
دیل کارنگی


دانلود کتاب جملات قصار دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieکار خود را به بهترین شکل انجام بده
و سپس چتر کهنه ات را بالای سر بگیر
تا تو را از باران انتقادها در امان نگه دارد
دیل کارنگی


سخنان دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieزندگی و وجود ما سراسر راز و معماست
که ما قادر به درک و فهم آن نیستیم
دیل کارنگی


متن سخنان دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieبجای اینکه نسبت به دشمنان خود کینه توزی کنیم
خداوند را شاکر باشیم که زندگی ما را همچون آنها بار نیاورده است
دیل کارنگی


سخنان دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieما دارای روح آسمانی نیستیم
که قادر باشیم دشمنان خود را دوست بداریم
اما دست کم میتوانیم برای سلامت و نشاط خود
آنها را ببخشیم و خطاهایشان را فراموش کنیم
دیل کارنگی


اس ام اس سخنان دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieکار ارزانترین دارویی است
که برای رفع نگرانی در دسترس است
دیل کارنگی


سخنان دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieاگر دنیای حقیقی را رها کرده
و بسوی دنیای رویایی که ساخته ذهن خودمان است برویم
آن زمان است که دیوانگی را برای خود خریده ایم
دیل کارنگی


بهترین سخنان دیل کارنگی
Remarks by Dale Carnegieبگذار مخاطب فکر کند فکری که تو به او تلقین کرده ای از خود اوست
دیل کارنگی


دسته بندی : سخنان بزرگان

 

منبع : سخنان دیل کارنگی