سخنان کریستین بوبن, سخنان آموزنده کریستین بوبن, سخنان زیبای بزرگان, جملات قصار کریستین بوبن, مطالب آموزنده, جملات فلسفی بزرگان, جملات آموزنده کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن, سخنان آموزنده کریستین بوبن, سخنان زیبای بزرگان, جملات قصار کریستین بوبن, مطالب آموزنده, جملات فلسفی بزرگان, جملات آموزنده کریستین بوبن

 

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

یک زن به تنهایی، هنگامی که عاشق باشد
زمین و آسمان را پُر می‌کند
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

آدم، همیشه کم و بیش، عاشق است
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

وابستگی به آدم‌هایی
که دو یا سه سال برایشان زیاد دلنشین نبوده‌اید
نگران کننده است
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

حقیقت، باور نکردنی ست
کریستین بوین

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

هنر بزرگ، هنر فاصله هاست
آدم، زیادی نزدیک باشد می‌سوزد، زیادی دور، یخ می‌ زند
باید نقطه‌ی درست را پیدا کرد و در آن ماند
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

اگر حقیقت، همیشه و همه جا گفته می‌شد
حقیقتی که در دل‌مان در ترنم است
زندگی بامزه‌تر، شاید از هم گسیخته‌تر و بسیار سرزنده‌تر می‌شد
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

کسانی که دوست‌مان دارند
بسیار بیشتر از کسانی که از ما بیزارند، ترسناک هستند
ایستادگی در برابرشان هم بسیار دشوار است
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

برای دانستن، باید بهایش را پرداخت
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

آنچه آدم نسبت به چیزی احساس می‌کند
به ستوه آورنده‌تر از خودِ آن است
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

اگر آدم گرفتار رنج عشق است
سبب نمی‌شود اجازه‌ی هر کاری را به خودش بدهد
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

خِرد، به عکس آنچه می‌گویند
با بالا رفتن سن به سراغ آدم نمی‌آید
این امر بسته به دل است
و دل هم با زمان، سر و کاری ندارد
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

تجربه‌ی خوار شدن
همچون تجربه‌ی عشق است، فراموش نشدنی
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

گفتار است که آدم‌ها را به هم پیوند می‌دهد و از هم جدا می‌کند
گفتار است که خانواده‌ها را می‌‌سازد
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

هیچ‌کس نمی‌تواند همه چیز را بدهد
هیچ‌کس برای هیچ‌کس بَس نیست
هیچ‌کس خدا نیست
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

زندگی مشترک، بزرگ و بی‌پایان است
از یک سو می‌تواند نابود شود و از سوی دیگر به آرامی ادامه یابد
زندگی مشترک، حیوان بزرگ پایداری‌‌ست، به دشواری می‌میرد
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

فقط در عشق است که آدم، دوستش را خوب می‌شناسد
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

راه درست برای بچه‌ها
هرگز همان راه پدر و مادر نیست، هرگز
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

زندان، هر اندازه هم آسان و قشنگ باشد باز هم زندان است
آدم بسیار آسان پا به درون آن می‌گذارد
و سپس بسیار زمان و تلاش لازم است تا بتواند از آن بیرون بیاید
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

آدم چگونه می‌تواند عاشق کسی نشود
که روی قرن‌ها جدیت و سلیقه، سیل به راه انداخته؟
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

فقط یک دنیا وجود دارد، آن هم دنیای توانگران است
و کنار آن یا پشت سرش ساختمان‌های بی‌قواره‌ی پس مانده‌های این دنیا
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

فقط یک چیز در زندگی به شمار می‌آید و آن، شادی‌ست
هیچ گاه نگذار کسی آن را از تو بگیرد
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

شنیدن چیزی که آدم از پیش می‌داند، دشوار است
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

یک انباری هم می ‌تواند خانه‌ای رؤیایی باشد
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

کودکی، مانند قلبی‌ست که تپش‌های زیادی تُند آن، آدم را می‌ترساند
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

عشق، امر بسیار کوچکی‌ست، نباید راز بزرگی از آن ساخت
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

هنگامی که، همه آدم را دوست دارند
دیگر دنیا برایش بی‌اهمیت است
بسیار کمتر نیاز دارد جایی در آن برای خودش دست و پا کند
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

شیرینی‌پزی و عشق، همچون یکدیگرند
پای طراوت در میان است
و همه‌ی مواد آن حتی تلخ‌ترین‌شان به شیرینی دلپذیری تبدیل می‌شوند
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

شگفت‌آور است که آدم برای نگه‌داشتن مردم
چه سخنان نابخردانه‌ای می‌تواند بر زبان آورد
و باز چه اندازه شگفت‌آور است که مردم
سخنان نابخردانه‌ای را که به آنها گفته می‌شود، باور می‌کنند
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

شاید آدم هیچ‌گاه کاری را برای خودِ آن کار نکند
بلکه برای این باشد که به خودش فرصت انجام کار دیگری را بدهد
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

من زندگی‌ای را خواسته‌ام که کسی نتواند آن را خلاصه کند
زندگی‌ای همچون موسیقی، نه همچون سنگ مرمر یا کاغذ
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

عشق، همچون سیرک، دایره‌ای می‌سازد
با خاک اره فرش شده و زیر پاهای برهنه، نرم است
و زیر پارچه‌ی قرمز ورم کرده از باد، درخشان
دایره‌ی ساده‌ای است
هر اندازه دوست داشتنی‌تر باشید، بیشتر دوست‌تان خواهند داشت
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

باور داشته باشیم که
یک روز و تنها یک روز، دوستمان خواهند داشت
و آن، پرواز مشخص قلب در روشنایی است
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

 آدم یا بی‌درنگ از کسی خوشش می‌آید
یا هرگز خوشش نمی‌آید
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

ما کم و بیش همیشه به زیبایی
چهره ای فریبنده و گمراه کننده می بخشیم
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

یک اثر هنری باید در نهاد قلب آفریده شود
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

زیباترین لبخندها
همان است که به ناگهان بر چهره ای خاموش و غمگین نقش می بندد
کریستین بوین

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

شادمانی و خوشبختی، در یک نُت تنها نهفته نیست
شادمانی، آن چیزی‌ست که در دو نُتی که با هم برخورد می‌کنند، وجود دارد
کریستین بوبن

سخنان کریستین بوبن
Remarks by Christian Bobin

همیشه چیزی برای دیدن وجود دارد، همه جا
کریستین بوبن

دسته بندی : سخنان بزرگان

 منبع : سخنان کریستین بوبن