سری جدید اس ام اس های جشن نیکوکاری اسفند 94, شعر جشن نیکوکاری, پیامک جشن نیکوکاری, اس ام اس تبریک جشن نیکوکاری, اس ام اس جشن نیکوکاری

 شعر جشن نیکوکاری, پیامک جشن نیکوکاری

سری جدید اس ام اس های جشن نیکوکاری اسفند 94

 

برخیزیم. برخیزیم و دعا کنیم؛ برای دل های بی قراری که عید امسال خود را شاد می خواهند.

برای آنان که نگران طراوت کودکان معصوم خود هستند.

آنان که چشم به یاری من و تو دارند. برخیزیم که امروز، روز «اللهم اغن کل فقیر» است.

امروز روز تلاش برای عدالت است. برخیزیم! امروز روز نیکوکاری است.

 

اس ام اس جشن نیکوکاری, اس ام اس نیکوکاری

اس ام اس جشن نیکوکاری

 

به شما می اندیشم. به شما که این گونه به یاری نیازمندان می شتابید.

به شما که سبدسبد محبت را از باغ همیشه سبزِ باورِ خود به ارمغان می آورید.

به شما می اندیشم؛ به شما که عطوفت و مهربانی پروردگار در رگ هایتان جاری است.

مبارک باد بر شما روز نیکوکاری.

 

اس ام اس جشن نیکوکاری, اس ام اس نیکوکاری

اس ام اس نیکوکاری

 

هر کس کار نیکی به جا آورد، ده برابر آن پاداش دارد.

امروز روز نیکوکاری است

 

اس ام اس جشن نیکوکاری, اس ام اس نیکوکاری

اس ام اس احسان و نیکوکاری

 

فردا که دستمان از جهان کوتاه است،

حسرت روزگارانی را می خوریم که می توانستیم شادی هامان را هدیه کنیم.

پس امروز را دریابیم؛ امروز را که روز نیکوکاری است؛ امروز را که گرمی محبت،

سرمای کدورت را در پشت پنجره وا می نهد.

باور داشته باش که پاداش ما، بهاری با گل های رنگارنگ خواهد بود.

 

اس ام اس جشن نیکوکاری, اس ام اس نیکوکاری

سری جدید اس ام اس های جشن نیکوکاری اسفند 94

 

تو با خلق سهلی کن ای نیکبخت که فردا نگیرد خدا با تو سخت
گر از پا درآید، نماند اسیر که افتادگان را بود دستگیر
نترسد که نعمت به مسکین دهند وز آن بار غم بر دل این نهند
دل زیردستان نباید شکست مبادا که روزی شوی زیر دست

 

اس ام اس جشن نیکوکاری, اس ام اس نیکوکاری

اس ام اس روز نیکوکاری

 

ای پاکی ها، ای عاطفه ها، ای مهربانی ها، امروز روز شماست.

از خانه بیرون آیید و کوچه کوچه شهر را از عطر دل انگیز خود سرمست سازید.

ای گندم زارهای محبت، برخیزید و خورشید را خوشه چین گرمی خود سازید؛

و تو ای عشق، امروز از دستان مهربان این مردم بر کویر نیاز ببار و دشت را پر از گل نیکوکاری کن.

 

اس ام اس جشن نیکوکاری, اس ام اس نیکوکاری

اس ام اس تبریک جشن نیکوکاری

 

ببخش ای پسر کآدمی زادهْ صید باحسان توان کرد، وحشی بقید
عدو را به الطاف گردن ببند که نتوان بریدن به تیغ این کمند
چو دشمن کرم بیند و لطف وجود نیاید دگر خُبث از او در وجود

 

اس ام اس جشن نیکوکاری, اس ام اس نیکوکاری

پیامک احسان و محبت

 

به نام حضرت باری تعالی
 که حال بینوا دریاب حالا
دوباره جشن نیکوکاری آمد  
زمان همدلی و یاری آمد

 

اس ام اس جشن نیکوکاری, اس ام اس نیکوکاری

 شعر جشن نیکوکاری

 

می رسد پیک بهار
تا زند جار که شد وقت نثار :
جشن نیکوکاری است
جلوه ی همیاری است

 

اس ام اس جشن نیکوکاری, اس ام اس نیکوکاری

پیامک جشن نیکوکاری

 

هیچ گناهی بزرگتر از گناه کسی نیست که از احسان به محتاج خودداری کند.

 

اس ام اس جشن نیکوکاری, اس ام اس نیکوکاری

سری جدید اس ام اس های جشن نیکوکاری اسفند 94

 

دنیا مزرعه آخرت است و انسان، هرچه در این دنیا بکارد، در آخرت برداشت خواهد کرد

و هیچ عمل خیر و شری از نظر خدا دور نمی ماند و عاقبت، صاحب آن نتیجه آن را خواهد دید.

 

اس ام اس جشن نیکوکاری, اس ام اس نیکوکاری

اس ام اس احسان و نیکوکاری

 

امام صادق علیه السلام فرمود: «هرکس که مؤمنی را خوشحال کند،

خداوند در قیامت او را شادمان می سازد و به او می گوید:

هرچه دوست داری بخواه؛ زیرا بی تردید تو کسی هستی که دوست داشتی دوستان خدا را در سرای دنیا شاد سازی.

آن گاه هرچه بخواهد به او می دهند و خداوند بیش از آنچه خواسته است

و حتی به فکر او نرسیده، از نعمتهای بهشتی به او عطا می فرماید».

 

اس ام اس جشن نیکوکاری, اس ام اس نیکوکاری

سری جدید اس ام اس های جشن نیکوکاری اسفند 94

 

خداوند، خود معدن احسان و بخشش است و عالم تجلّیگاه احسان اوست.

هرچه را قابلیت وجود داشته باشد به فضل خودش، در نیکوترین شکل می آفریند.

پروردگار بزرگ، انسان را بر دیگر موجودات برتری داد و در احسان به او سبقت گرفت؛

خداوندی که نعمتش را با کرم و بخشش خود آغاز می کند و اشتباهات بندگان را با بزرگواری می بخشاید

 

اس ام اس جشن نیکوکاری, اس ام اس نیکوکاری

اس ام اس روز نیکوکاری

 

به نیکی می اندیشم. به آنچه در لبخند مهربان این مردم موج می زند.
به روحِ پاک مردان و زنانی که شادی های خود را نثار دیگران می کنند.
به صف مشتاقان نیکوکاری. ای خدای نیکوکاران، هزاران آفرین بر خلقتِ تو.
چه نیکو از روح خویش در پیکر اینان دمیده ای.
چه سزاوار در دامان مهربانی خود، اینان را پرورانده ای.
تو را سپاس ای خدای نیکوکاران.

 

اس ام اس جشن نیکوکاری, اس ام اس نیکوکاری

اس ام اس تبریک جشن نیکوکاری

 

مهربانا، سپاس گزارم که در دستانم شوق نیکوکاری را نهادی و دلم را به نور عشق، روشن ساختی.
از تو ممنونم که روح مرا آسمانی فرمودی و در وجودم دغدغه محرومان را آشیان دادی.
مرا از بیماری عُجب و ریا برهان و همواره در زمره نیکوکارانم قرار ده.