سلفی محمدرضا گلزار و مرتضی پاشایی + عکس

محمدرضا گلزار هم عکسی سلفی همراه مرضی پاشایی به اشتراک گذاشت و از دوری او ابراز دلتنگی کرد

سلفی محمدرضا گلزار و مرتضی پاشایی + عکس

سلفی محمدرضا گلزار و مرتضی پاشایی + عکس

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان