من یک دخترم

 

من یک دخترم
خالقم به نامم سوره نازل کرد
من یک دخترم
درتقویم روزی به نامم ثبت کردند
با تمام مردانگی هایت هیچ گاه نمیتوانی بفهمی رنگ صورتی برایم یک دنیاست
گریه میکنم بدون خجالت
منم لیلای عاشق و زلیخای انتظار
من یک دخترم
دخترانه میخندم و ناز می کنم
و دخترانه حسادت می کنم
آری من همان دختریم که عشوه هایم بر باد میدهد غرور مردانه ات را.