اس ام اس های عاشقانه غمگین

 

لالالالا بخواب دنیا خسیسه
واسه کسی کمتر مینیویسه
یکی لبهاش همیشه غرق خنده س
یکی پلکاش تو خوابم خیس خیسه
یکی داره هزارویک ستاره
یکی جز یاد تو هیچی نداره

اس ام اس عاشقانه غمگین

بیشتر از آنچه سزاوارش باشم بهم صدمه زدی
فقط به این خاطر که بیشتر از آنچه سزاوارش باشی عاشقت بودم

اس ام اس جدید غمگین

دارم به اجزای تشکیل دهنده ام تجزیه میشوم
آب
باد
خاک
و این آتش  که تو، به جانم انداخته ای

جدیدترین اس ام اس های غمگین

نیمکت عاشقی یادت هست؟
کنار هم، نگاه در نگاه و سکوتمان چه گوش نواز بود
بید مجنون زیر سایه اش امانمان داده بود
برگهای رنگینش را به نشانه عشقمان بر سرمان می ریخت
او نیز عاشق بودنمان را به رخ پاییز می کشید
ما چقدر با هم و در کنار هم خوبیم

اس غمگین

صدایم کنم
مالکیتم بده
گم شده اسمم درمیان ( تو ) هایی که گفتی
کمی احساس برایم کافیست
دلم خشکیده ازنگاهای سردت

پیامک دلشکسته جدید

مشتی خاک برمیدارم
شاید
شاید
این همان نیمه ی گمشده ی من است که خدا یادش رفته خلقش کنه

اس ام اس احساسی غمگین

کسی را که دوست داری آزادش بگذار، اگر قسمت تو باشد برمی گردد
 وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است
" شکسپیر "

غمگین ترین اسمس ها

من عـاشـق تو هـستم
عاشق چشمانى که اقیانوسى از آرامش را در خود دارد
عاشق دستانى که خداوند
نوازش را با الهام از آنها معنا کرده است
و عاشق لبخندى که زیبایى را تمام و کمال به تصویر مى کشد

پیامک غمگین

یه مرد واقعی
مردیه که وقتی ی دختر رو دوست داشت
واسه بقیه دخترا نماز میت بخونه

اسمس عاشقانه غمگین

تا می آیم از تو دل بکَنم
صبر می آید
چقدر دوست دارم این عطسه ها را

اس ام اس غمگین

تاج من بر سرم نیست, تاج من در قلب من جای دارد
تاجی که به ندرت پادشاهی را از آن بهره داده اند
تاج من " عشق " توست که در دل دارم

اس ام اس عاشقانه گریه دار

دلبسته به سکه های قلک بودیم
دنبال بهانه های کوچک بودیم
رویایی بزرگ تر شدن خوب نبود
ای کاش تمام عمر کوچک بودیم

اس ام اس عاشقانه

خدایا هیچ بنده ای رو اونقدر تنها نکن که به هر بی لیاقتی بگه " عشقم "