اس ام اس غمگین جدید 93

 

اس ام اس غمگین جدید 93
sms ghamginعادت ندارم خوب بودنمو به کسی اثبات کنم
ترجیح میدم برن تجربه کنن برگردن


اس ام اس غمگین
sms ghamginکـاش
بعضی آدما به قشنگی حرفاشون بودن


پیامک غمگین
sms ghamginحسرت واقعی را آن روزی میخوری
که می بینی به اندازه سن و سالت زندگی نکردی


اس ام اس غمگین حسرت
sms ghamginگندم خال تو، آن روز که دیدم گفتم:
خرمن طاعت ما، بر سر این دانه رود


اس ام اس غمگین زیبا
sms ghamginچه دوستم داشته باشی و چه ازم متنفر باشی، من هردو رو می پسندم
اگر دوستم داشته باشی، من برای همیشه در قلبت خواهم بود
اگر ازم متنفر باشی، من برای همیشه در ذهنت خواهم بود


اس ام اس غمگین دوستی
sms ghamginیک دست در جیب چپ
دست دیگر در جیب راست
این اندوه آشنا، تصویر پاییزست


اس ام اس غمگین و اندوه
sms ghamginمن: یه احساس پاک
+
تو: یه نگاه خاص
=
ما: یه زندگی ناب


اس ام اس غمگین و احساسی
sms ghamginگر توانی از محبت حلقه در گوشم کنی
حیف باشد که مرا چون شمع خاموشم کنی
من که از یاد تمام آشنایان رفته ام
وای بر من گر تو هم روزی فراموشم کنی


اس ام اس غمگین فراموشی
sms ghamginوقتی مشترک مورد نظر هست ولی در دسترس نیست
ناچار میشی رو کنی به مشترکی که در دسترس هست ولی مورد نظر نیست


اس ام اس غمگین قشنگ
sms ghamginگاهی وقتا افکارت در واقعیت اونی که وانمود میکنن نیستن
خیلی مواظب باش چه آرزوهایی می کنی
چون ممکنه برآورده بشن


اس ام اس غمگین آرزو
sms ghamginراست یا دروغ مهم نیست
تو فقط با من حرف بزن
چشمانت زیرنویس می کنند


اس ام اس غمگین مهرماه
sms ghamginمن عاشق اون زندگی بودم
اون زندگی که ساختم با تو
چیزی ندارم غیر احساسم
چون هرچی بود باختم با تو


اس ام اس غمگین باختن
sms ghamginگذشت زمان بر آنها که زانوی غم در بغل می گیرند بسیار طولانی
و بر آنها که به سرخوشی می گذرانند بسیار کوتاه است
اما بر آنها که عشق می ورزند
زمان را آغاز و پایانی نیست
"شکسپیر"


اس ام اس و سخنان غمگین شکسپیر
sms ghamginاینقدر ﻭﺍﺳﻪ طﺮﻓﺖ ﺧﺎﻁﺭﻩ ﺧﻮب بساز
ﮐﻪ ﺩﻫﻨﺶ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﻪ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﮐﻨﻪ


اس ام اس و متن غمگین
sms ghamginلیاقت میخواهد
بودن در قلب کسی که تمام دنیاش
حرف های نزده اش است


دسته بندی : اس ام اس غمگین

 

منبع : اس ام اس جار