اشعار تبریک نیمه شعبان و میلاد امام زمان ( عج )اشعار زیبای ولادت امام زمانمولودی نیمه شعبانشعر امام زماناشعار ولادت امام زماناشعار تبریک نیمه شعبانشعر مذهبی

اشعار ولادت امام زمان,اشعار تبریک میلاد امام زمان,مولودی نیمه شعبان

 

سالها بود جهان منتظر دیدارش
که کند باز فتاده گره در کارش

 

ماه شعبان شد ودر نیمه فرج حاصل شد
طفلی آمدکه جهان باز شود رخسارش

 

فرش تا عرش منور بشد از مقدم او
عسگری(ع)شاد که آمد به برش دلدارش

 

یوسف مصر بگو، یوسف زهرا(س)آمد
گو کند فکر به بی رونقی بازارش