اشعار تبریک نیمه شعبان و میلاد امام زمان ( عج )اشعار زیبای ولادت امام زمانمولودی نیمه شعبانشعر امام زماناشعار ولادت امام زماناشعار تبریک نیمه شعبانشعر مذهبی

اشعار ولادت امام زمان,اشعار تبریک میلاد امام زمان,مولودی نیمه شعبان

 

سالها بود جهان منتظر دیدارش
که کند باز فتاده گره در کارش

 

ماه شعبان شد ودر نیمه فرج حاصل شد
طفلی آمدکه جهان باز شود رخسارش

 

فرش تا عرش منور بشد از مقدم او
عسگری(ع)شاد که آمد به برش دلدارش

 

یوسف مصر بگو، یوسف زهرا(س)آمد
گو کند فکر به بی رونقی بازارش

 

اوست مهدی(عج) شود کل جهان را هادی
آید وعدل شود نوبت استقرارش

 

مژده داده ست خدا کل ضعیفان جهان
که شود منجیشان مهدی(عج)و اوهم یارش

 

غایب از دیده بود حاضر وناظر برما
شیعه ای نیک عمل شو که شوی غمخوارش

 

شد به پایان سخن وهمره حافظ گوییم
هر کجا هست خدایا بسلامت دارش

 

شعر امام زمان, اشعار زیبای ولادت امام زمان

اشعار تبریک نیمه شعبان و میلاد امام زمان ( عج )

 

 

جلوه شده به دو عالَم،نور جمال آقامون
به عشق یوسف زهرا،جمکرانیه دلامون
مدیحه خون شده از شادی سما وارض و دشت و کوه و صحرا
به مقدمش شد غزلخون ِ محبت تا قیامت کلّ دلها
مبارکه نیمه ی شعبان و جشن مولِد ِ مهدی ِ زهرا
پاکی ِ زمزم،خوش آمدی مولا
منجی ِ عالَم خوش آمدی مولا
یا اباصالح خوش آمدی مولا...

 

آمده ثانی احمد،آمده حیدر ِ دیگر
بُوَد به دامن ِ نرگس،سوره ی کوثر ِ دیگر
به بحر حق،گوهر آمد شادی پیر و جوان بادا مبارک
به نخل دین ثمر آمد،این عطای بی کران بادا مبارک
به شام ِ دل قمر آمد مقدم ِ صاحب زمان بادا مبارک
نور مهر و ماه خوش آمدی مولا
یا ولی َ ا... خوش آمدی مولا
یا اباصالح خوش آمدی مولا...

 

بخوانم ای گل ِ طاها،به اشک وشادی و آوا
به جشن ِ نیمه ی شعبان،به لب دعای فرج را
بیا بیا ای اُمید قلب غمدار غریبان ِ دو عالَم
بیا بیاا ای قُدوم ِ پاک تو زینت برای عرش اعظم
بیا بیا ای که نام تو شده ذکر دل ما دم همه دم
نور و قدر و نصر بیا بیا مولا
ای ولی ّ ِ عصر بیا بیا مولا
یا اباصالح بیا بیا مولا...

 

شعار نیمه شعبان,اشعار تبریک نیمه شعبان,شعر و ترانه

اشعار تبریک نیمه شعبان و میلاد امام زمان ( عج )

 

نیمه ی شعبان شد ودلدار بیامد
بهر ضعیفان جهان یار بیامد


سامره از شوق کند فخر به جنت
چونکه به دنیا در او نگار بیامد


شاد امام حسن (ع)وحضرت نرجس
چون شجر وصلشان به بار بیامد


کرده عطا حق به هر دو مه پسری را
غرق شعف سید ابرار بیامد


یوسف مصری دگر گشته فراموش
یوسف زهرا (س)چو به بازار بیامد


جن وملائک همه غرق سرورند
مهدی ما حجت دادار بیامد


آمد وآخر ولی دین خدا شد
جلوه در او حیدر کرار بیامد


روز تولد به سخن آمد وگویی
روح خدا باز به گفتار بیامد


حضرت طاها بداده مژده ی او را
اشبه مردم به او به دار بیامد


غیب شد از دیده هر غیر محارم
دشمن نادان پی انکار بیامد


عدل شود مستقر از کوشش مولا
عدل خدا نیک به بازار بیامد


شیعه بود شاد زمیلاد امامش
گشته خزان آخر وبهار بیامد


لیک بود ناله زن از غیبت مولا
غم زده هجران زده بیمار بیامد


منتظرانش همگی چشم براهند
تا که ببینند به اظهار بیامد.